ehlers blog

ZESPÓŁ EHLERSA-DANLOSA VI – ŚWIADECTWO!

Z przemocą w Służbie Zdrowia spotykam się od urodzenia i na co dzień. Mam bardzo rzadką chorobę – zespół Ehlersa-Danlosa 6a, typ kifoskoliotyczny z deficytem hydroksylazy lizylowej i prolinowej. Na świecie z deficytem HL jest nas trzynaścioro, w Polsce tylko ja. Z deficytem HL i HP najprawdopodobniej jestem tylko ja. Bardzo polecam zainteresowanie się, jak w Polsce traktowane są osoby …

Udostępnij
gfdgfd
Jakub GajewskiZESPÓŁ EHLERSA-DANLOSA VI – ŚWIADECTWO!