Skutki uboczne

Uwagi ogólne

Nie odnotowano do tej pory zgonu z powodu używania konopi. Średnia dawka śmiertelna u szczurów wynosi od 800 do 1900 mg (w zależności od szczepu) THC doustnie na kilogram masy ciała. W badaniach na małpach nie stwierdzono zgonów nawet po podaniu bardzo wysokich dawek 9000 mg / kg THC doustnie. Wszystkie możliwe działania niepożądane są zależne od dawki. Leczenie należy rozpocząć od małych dawek i powoli zwiększać aby przyzwyczajać organizm do tolerowania substancji, dzięki czemu można uniknąć niepożądanych efektów.

Ostre skutki uboczne

Znane psychiczne skutki uboczne to: uspokojenie, euforia, zaburzenia nastroju, lęk przed śmiercią, uczucie utraty kontroli, zaburzenia pamięci, zaburzenia percepcji czasu, depresja, omamy. W przypadku silnych, psychicznych efektów ubocznych należy doprowadzić osobę do przewietrzonego, cichego miejsca i uspokajać. Rozpoznawanie i sprawność psychofizyczna są osłabione. Można zaobserwować redukcję sprawności psychomotorycznej do 24 godzin po podaniu THC. Częste, ostre odczucia fizyczne to suchość w ustach, zaburzenia ruchu, osłabienie mięśni, zaburzenia mowy, zwiększenie częstości akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi w pozycji pionowej, w końcu z zawrotami głowy, które nie powinny trwać długo. W pozycji poziomej ciśnienie krwi może być wyższe. Rzadkie działania niepożądane to nudności i bóle głowy. Wszystkie ostre działania niepożądane są zależne od dawki i zazwyczaj ustępują w ciągu kilkudziesięciu minut lub kilku godzin. Po ciężkim przedawkowaniu niektóre osłabione efekty można odczuwać jeszcze 1-3 dni po zastosowaniu leku.

Skutki uboczne długotrwałego leczenia

Zwiększenie tolerancji  na powyższe efekty – wśród nich fizyczne i psychiczne działania (lęki, paniki), upośledzenie psychomotoryczne, wpływ na serce i krążenie, wpływ na układ hormonalny, ciśnienie śródgałkowe i efekty przeciwwymiotne. Tolerancja oznacza, że efekty te zmniejszają się z czasem w trakcie używania konopi. Tolerancja może pojawić się przy powtarzanych dawkach w ciągu tygodni do 2 miesięcy, z różnym stopniem i różnymi efektami. Cannabis posiada potencjał do uzależnienia jednak w większości przypadków nie jest istotnym problemem jeśli używa się jej w granicach terapii.  W przypadku uzależnienia u użytkowników rekreacyjnych mogą wystąpić objawy wycofania, smutku, bezsenności, nocnych potów, rozdrażnienia, które powinny przejść po ok. tygodniu a u długoletnich użytkowników do nawet 6 miesięcy. Przy długotrwałym używaniu w celach medycznych wycofanie i rozdrażnienie nie zostały opisane. Objawy psychiczne (lęk, niepokój, bezsenność) i objawy fizyczne (ślinotok, biegunka) mogą wystąpić przy zbyt dużej dawce.

U osób wrażliwych może pojawić się psychoza, która oczywiście może wpływać niekorzystnie na samopoczucie pacjenta ale jest to przejściowe. Należy podkreślić, że u osób wrażliwych (genetycznie) używanie konopi może wystąpienie psychozy przyspieszyć i trwale uruchomić. Kanabinoidy mogą wywierać wpływ na złożoność męskich i żeńskich hormonów płciowych jednak ich znaczenie kliniczne w dawkach terapeutycznych jest niskie. Nie stwierdzono zaburzeń cykli miesiączkowych, owulacji. Nie stwierdzono też trwałego upośledzenia plemników. W badaniach na zwierzętach wysokie dawki THC tłumią szereg aspektów układu odpornościowego. W małych dawkach ma działanie immunosupresyjne i immunostymulujące. Marihuana nie przyspiesza postępu HIV / AIDS, jednak długotrwałe podawanie THC może być niekorzystne u osób z zaburzeniami odporności.

Udostępnij
Jakub GajewskiSkutki uboczne